disclamer

EMAIL DISCLAIMER

 

Deze e-mail, met inbegrip van elk bijgevoegd document, is vertrouwelijk.Indien u niet de geadresseerde bent, is het openbaar maken, kopiëren of gebruik maken ervan verboden.

Indien u dit bericht verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve het te vernietigen en de afzender onmiddellijk te verwittigen.

De veiligheid en juistheid van email-berichten kunnen niet gewaarborgd worden, aangezien de informatie kan onderschept of gesaboteerd worden, verloren gaan of virussen kan bevatten. De afzender wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af in dergelijke gevallen.

Indien een controle zich opdringt, gelieve een papieren kopie te vragen.  De inhoud van dit elektronisch bericht verbindt Fimbrux N.V. geenszins.

Ce message électronique, y compris tout document joint, est confidentiel.

Si vous n’êtes pas le destinataire de ce message, toute divulgation, copie ou utilisation en est interdite.

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et en informer immédiatement l’expéditeur.

La sécurité et l’exactitude des transmissions de messages électroniques ne peuvent être garanties étant donné que les informations peuvent être interceptées, altérées, perdues ou infectées par des virus; l’expéditeur décline dès lors toute responsabilité en pareils cas. Le contenu d’un message  électronique n’engage donc pas Fimbrux S.A.

Si une vérification s’impose, veuillez demander une copie papier.

 

RGPD